Zorg­contractering voor kleine organisaties en zelfstandigen

Je hebt de stap gezet om zorg te gaan verlenen, maar hoe wordt deze zorg dan gefinancierd? Afhankelijk van de zorg die je wil gaan bieden, dient deze zorg ingekocht te worden. Dit gebeurt veelal bij gemeenten of een zorgkantoor. Zorg kan op verschillende wijzen worden vergoed, bijvoorbeeld vanuit de WMO, Jeugdhulp, PGB, WLZ of de ZvW. Aan al deze financieringen zijn meerdere eisen gesteld waar een zorgverlener aan dient te voldoen, zoals een werkend kwaliteitsmanagementsysteem die voldoet aan het Drents Kwaliteitskader of een HKZ/ISO. Ook dient er een Elektronisch Cliënten Dossier te zijn waarmee elektronisch berichtenverkeer (iWmo en iJw) mogelijk is.

zorgcontractering
martin en sabine

'Wij helpen je om de nodige stappen te zetten voor het verlenen van de zorg.'

Voor ons is laagdrempeligheid belangrijk, wij zeggen geen ‘u’, maar ‘jij’, en zijn bereikbaar op de momenten dat jij als zorgverlener beschikbaar bent. Wij begrijpen dat werken in de zorg niet alleen tijdens kantooruren gebeurt, en daarom bewegen wij met je mee.

06 21 20 63 60
info@zmartzorg.nl